Gọi điện thoại qua internet

Gọi điện thoại qua internet – Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi

Gọi điện thoại qua internet Chất lượng và độ tin cậy đã từng là những vấn đề đáng quan tâm của dịch vụ Voip. Hiện nay với những cải tiến công nghệ, chất lượng gọi điện thoại qua internet đã cải thiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hiện vẫn còn cân nhắc về … Xem thêm…