Dịch vụ tổng đài CRM

TELE 1

VNĐ 1.500.000 tháng
 • Số lượng user: 05 user
 • Import data từ excel
 • Chia data cho USER

TELE 2

VNĐ 2.500.000 tháng
 • Số lượng user: 10 user
 • Import data từ excel, drive
 • Chia data theo USER/TEAM

TELE 3

VNĐ 6.600.000 tháng
 • Số lượng user: 30 user
 • Import data từ excel, drive
 • Chia data theo USER/TEAM
Phổ biến

TELE 4

Liên Hệ tháng
 • Số lượng user: Unlimited
 • Import data từ excel, drive
 • Chia data theo USER/TEAM

Chi tiết tính năng

 1. Kiểm soát & thu hồi data

 2. Data theo quy trình bán hàng

 3. Tích hợp cố định, di động, brand

 4. Quản lý nhóm gọi ra

 5. Định tuyến gọi ra nội mạng

 6. Click-to-call từ data

 7. WebRTC phone

 8. Gọi ra từ smartphone

 9. Nhập note cuộc gọi

 10. Ghi âm cuộc gọi, gắn với data

 11. Trả lời tự động IVR

 12. Xếp hàng cuộc gọi vào

 13. Thuật toán phân bổ cuộc gọi

 14. Chặn cuộc gọi blacklist

 15. Nhận cuộc gọi ngoài giờ

 16. Tạo Case, Lead từ cuộc gọi

 17. Quản lý nhiệm vụ (task)

 18. Thông báo khi đến hạn task

 19. Báo cáo năng suất Agent

 20. Báo cáo chi tiết cuộc gọi

 21. Báo cáo data Lead

 22. Lưu trữ ghi âm 6 tháng

 23. Tìm kiếm & nghe lại ghi âm

 24. Hỗ trợ 8h x 5 ngày/tuần

 25.  Không Hỗ trợ :

  • Hỗ trợ nhiều nguồn data
  • Quy trình sale theo nguồn data
  • Báo cáo chốt sale
  • Customize data khách hàng
  • Báo cáo toàn trình kinh doanh
 1. Kiểm soát & thu hồi data

 2. Data theo quy trình bán hàng

 3. Tích hợp cố định, di động, brand

 4. Quản lý nhóm gọi ra

 5. Định tuyến gọi ra nội mạng

 6. Click-to-call từ data

 7. WebRTC phone

 8. Gọi ra từ smartphone

 9. Nhập note cuộc gọi

 10. Ghi âm cuộc gọi, gắn với data

 11. Trả lời tự động IVR

 12. Xếp hàng cuộc gọi vào

 13. Thuật toán phân bổ cuộc gọi

 14. Chặn cuộc gọi blacklist

 15. Nhận cuộc gọi ngoài giờ

 16. Tạo Case, Lead từ cuộc gọi

 17. Quản lý nhiệm vụ (task)

 18. Thông báo khi đến hạn task

 19. Báo cáo năng suất Agent

 20. Báo cáo chi tiết cuộc gọi

 21. Báo cáo data Lead

 22. Lưu trữ ghi âm 6 tháng

 23. Tìm kiếm & nghe lại ghi âm

 24. Hỗ trợ 8h x 7 ngày/tuần

 25. Hỗ trợ nhiều nguồn data 

 26. Quy trình sale theo nguồn data 

 27. Báo cáo chốt sale  

 28. Không hỗ trợ:

  • Customize data khách hàng
  • Báo cáo toàn trình kinh doanh
 1. Kiểm soát & thu hồi data

 2. Data theo quy trình bán hàng

 3. Tích hợp cố định, di động, brand

 4. Quản lý nhóm gọi ra

 5. Định tuyến gọi ra nội mạng

 6. Click-to-call từ data

 7. WebRTC phone

 8. Gọi ra từ smartphone

 9. Nhập note cuộc gọi

 10. Ghi âm cuộc gọi, gắn với data

 11. Trả lời tự động IVR

 12. Xếp hàng cuộc gọi vào

 13. Thuật toán phân bổ cuộc gọi

 14. Chặn cuộc gọi blacklist

 15. Nhận cuộc gọi ngoài giờ

 16. Tạo Case, Lead từ cuộc gọi

 17. Quản lý nhiệm vụ (task)

 18. Thông báo khi đến hạn task

 19. Báo cáo năng suất Agent

 20. Báo cáo chi tiết cuộc gọi

 21. Báo cáo data Lead

 22. Lưu trữ ghi âm Unlimited

 23. Tìm kiếm & nghe lại ghi âm

 24. Hỗ trợ Unlimited

 25. Hỗ trợ nhiều nguồn data 

 26. Quy trình sale theo nguồn data 

 27. Báo cáo chốt sale 

 28. Customize data khách hàng 

 29. Báo cáo toàn trình kinh doanh

Tìm Hiểu Thêm

Hãy liên hệ chúng tôi, đội ngũ nhân viên kinh doanh luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.​​